Par mums

Vēsture

SIA “Brēķu studenti” savu darbību sāka 1992.gada 10.decembrī. Tika izveidota zemnieku saimniecība, bet 2000.gada 21.jūlijā to pārveidoja par sabiedrību
ar ierobežotu atbildību (SIA). Patlaban esam viens no vadošajiem uzņēmumiem Jēkabpils rajonā.
Sākotnēji nodarbojāmies ar mežistrādi un kokmateriālu pārdošanu, taču tagad mūsu darbības jomas ir nozīmīgi paplašinājušās, aptverot:

Lai sekmīgi darbotos mūsdienu konkurences apstākļos, uzņēmums pastāvīgi analizē, papildina un modernizē gan savu materiāli tehnisko bāzi, gan paplašina darbības jomas, saņemot atbilstošās atļaujas un licences.
2005.gadā iegādāts moderns forvarderis, mūsdienīgs kāpurķēžu buldozers un ekskavators, kā arī daudzfunkcionāls akmeņu drupinātājs, kas ir pirmā šāda veida tehnikas vienība Latvijā. Kopumā mūsu tehnikas un transporta parkā ir 45 vienības.
Lai nodrošinātu sekmīgu esošā un nākotnē papildināmā tehnikas parka ekspluatēšanu, patlaban modernizējam un paplašinām apkopes un remonta bāzi. Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansiālu atbalstu, arī šim projektam jānoris ātrāk.