Partners


Green Life Investments SIA

More Information

Green Life Investments SIA


Kontaktpersona:

E-pasts:

Mob.tālr.:

Grāmatvedība: (+371) 652 32221

Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās.

Finanšu darbība

DYNALIFTER LATVIA SIA

More Information

DYNALIFTER LATVIA SIA


E-pasts: info@breksutudenti.lv

 

Finanšu noma, finanšu darbība, tirgus un sabiedriskās domas izpēte

SONC SIA

More Information

SONC SIA


E-pasts: info@brekustudenti.lv

Tālr. 652 32221

Nekustamais īpašums, Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu ,nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

ENERTEC Holding

More Information

ENERTEC Holding


E-pasts: info@brekustudenti.lv

Tālr. : 652 32221

 

Elektroenerģijas ražošana

LATWIND SIA

More Information

LATWIND SIA


Kontaktpersona: Kaspars Kamišovs, mob. tālr. 29163342

Grāmatvedība: 652 32221

E-pasts: info@brekustudenti.lv

 

Elektroenerģijas ražošana . VES. Uzņēmums veic arī citu VES tehnisko apkopi. SIA LATWIND ilgstoši sadarbojies ar tādiem uzņēmumiem kā SIA „GREV”, SIA „EDVIHES” un SIA „Sankaļi”.

KVINTTORF SIA

More Information

KVINTTORF SIA


-Kūdras ieguve

LATSAULE SIA

More Information

LATSAULE SIA


E-pasts: Latsaule@inbox.lv

Kontaktpersona: Māris Erts , mob.tālr. +371 29180381

Grāmatvedība: 652 32221

 

Elektroenerģijas ražošana. Koģenerācija.

DIENVIDLATGALES MĒRNIEKS PS

More Information

DIENVIDLATGALES MĒRNIEKS PS


Kontaktpersona: Iveta Lavrinoviča,

E-pasts: iveta@brekustudenti.lv

mob. tālr. 26549919

 

-Inženiertehniskie pakalpojumi un ar tiem saistītie tehnisko konsultāciju pakalpojumi

-Mērniecības pakalpojumi

MEŽBRĒĶI SIA

More Information

MEŽBRĒĶI SIA


E-pasts: info@brekustudenti.lv

Tālr. – 652 32221, fakss: 652 33992

Viengadīgo kultūru audzēšana , Graudaugu , pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana , Augkopība un tehniskās kultūras, lauksaimniecība

SIA "PROJEKTGRUPA"

More Information

SIA "PROJEKTGRUPA"


Valdes loceklis: Viktors Krastiņš

E-pasts: projektgrupa@inbox.lv

Arhitektūras pakalpojumi ,tehniskās pārbaudes, mērījumi un analīze, konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās ,arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas