Kontakti

 

SIA “Brēķu studenti”
Madonas iela 6, Jēkabpils, LV-5202
Tālr.652 32221; Fakss 652 33992
Reģ.Nr.45404003613
PVN kods – LV45404003613

Banka:
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV81 UNLA 0009 5006 4329 8