Ceļu būve un meliorācija

cb1
cb2
cb2
cb2

Uzņēmuma lielākais partneris ceļu būvniecības jomā ir VAS “Latvijas Valsts meži”, ar kuru sadarbība veidojusies vairāku gadu garumā, pirmsākumos mežizstrādes un mežu apsaimniekošanas jomās, vēlāk – 2003.gadā, izvērtējot SIA „Brēķu studenti” tehnisko nodrošinājumu, tika saņemts uzaicinājums piedalīties konkursā meža ceļu būvniecībai. Meliorācijas un melioratīvās būvniecības sfērā kompānija sadarbojas ar Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamentu. Ar to, iesaistot piemājas un zemnieku saimniecības, tiek slēgti trīspusēji līgumi par ekskavācijas veikšanu, meliorācijas sistēmu izveidi un labiekārtošanu, kā arī citu ar šo jomu saistītu pakalpojumu sniegšanu.

Šajā nozarē uzņēmums patlaban sniedz šādus pakalpojumus:

  • ceļu būve (atcelmošana un augu segas noņemšana, grāvju rakšana, ceļa klātnes sagalvošana, drenējošā slāņa izbūve, grants seguma izbūve);
  • greiderēšanas pakalpojumi;
  • smilts un grants tirdzniecība;
  • meliorācijas sistēmu izveide;
  • drenāžas iestrāde;
  • ekskavācija;
  • dīķu rakšana;

 

Firma veic ceļa greiderējamā slāņa atjaunošanu. Patlaban sabiedrības rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, kuras izmantošana garantē sniegto pakalpojumu izpildes kvalitāti.
Firmai pieder arī sava grants un smilšu karjeru saimniecība, kurā iegūtās izejvielas tiek izmantotas ceļu būvniecībai.
Ceļu būvniecības un meliorācijas grupā tiek nodarbināti vismaz 30 cilvēki. Grupas vadītājam un meistariem ir augstākā izglītība, pārējiem darbiniekiem ir nepieciešamie dokumenti un iemaņas darbam ar attiecīgo tehnikas vienību. Pieaugot pieprasījumam, pieaug arī strādnieku skaits. Ceļu būve ir perspektīva nozare, kurā savu pelnīto vietu „Brēķu studenti” jau ir iekarojuši.Aplūkot pabeigtos darbus
Sīkāka informācija:

Jānis Grauziņš

Jānis Grauziņš

Ceļu būves un meliorācijas struktūrvienības vadītājs

  • Tel. Nr.: 26543753

 

 

Pabeigtie objekti

Būves/ rekonstrukcijas nosaukums adrese Apjoms, km pabeigšanas gads
„Upesgali”

Jēkabpils raj., Rubeņu pagasts

1,690

2003

„Valdavas”

Jēkabpils raj., Gārsenes pag.

2,675

2003

„Staņķu ezers- Rūsiņi”

Bauskas raj., Vecumnieku pag.

3,200

2003

„Medību pils- Dugāna”

Bauskas raj., Vecumnieku pag.

1,800

2003

„Ūbeļu ceļš”

Jēkabpils raj., Rubenes pag.

3,100

2003

„Mazbānīša stiga”

Jēkabpils raj., Viesītes LT

1,800

2004

„Sila ceļš”

Jēkabpils raj., Rubenes pag.

3,130

2004

„259. kvartāls”

Jēkabpils raj., Dunavas pag.

1,300

2004

„Zarukalni- Rūsiņi”

Ogres raj., Ķeguma pag.

4,550

2004

„Degļu ceļš km 0.00-1.65”

Preiļu raj., Stabulnieku pag.

1,650

2004

„Beču ceļš”

Preiļu raj., Galēnu pag.

1,260

2004

„Žagari- Migliņas”

Jēkabpils raj., Vīpes pag.

1,300

2004

„Apaļā ezera ceļš”

Aizkraukles raj., Skrīveru pag.

0,820

2004

„Raktais ceļš”

Balvu raj., Žīguru pag.

3,050

2004

„Degļu ceļš 196.-199kv.”

Preiļu raj., Stabulnieku pag.

1,330

2004

„Ziemeļsusējas ceļš”

Jēkabpils raj., Dignājas pag.

3,600

2004

„Upes līnija”

Jēkabpils raj., Leimaņu pag.

1,010

2004

„Pūpola ceļš”

Jēkabpils raj., Salas pag.

1,640

2005

„Kalniņi- 2”

Aizkraukles raj., Kokneses pag.

0,820

2005

„Tērces ceļš”

Jēkabpils raj., Rubenes pag.

1,500

2005

„Lejas ceļš”

Jēkabpils raj., Rubenes un Zasas pag.

1,525

2005

„71.- 96. kv.”

Jēkabpils raj., Viesītes LT

2,610

2005

„Bikāru ceļš”

Aizkraukles raj., Zalves pag.

1,190

2005

„Reiņa kalns”

Jēkabpils rajona Dignājas pag.

1,531

2005

„Kv. 230.- 231.”

Jēkabpils raj., Dignājas pag.

1,087

2004

„Pakaļsila ceļš”

Ogres raj., Ķeguma pils.LT

3,440

2005

„Baldones ceļš- Sīlīši”

Ogres raj., Ķeguma pils.LT

6,140

2005

„Orstes ceļš”

Jēkabpils raj., Kalna pag.

1,665

2005

„Vecstrēlnieku dambis”

Ogres rajons., Lielvārdes pils.LT

9,500

2005

„338.-340. kv”

Jēkabpils rajons, Kalna pagasts

1,650

2006

„109-.112.kv”

Jēkabpils rajons, Viesītes pils.ar LT.

2.060

2006

„Salukalna ceļš”

Jēkabpils raj., Viesītes pils.ar LT.

1.950

2006

„17.- 4. kv”

Daugavpils raj., Dvietes pag.

1.110

2006

„Gaitnieku ceļš”

Ogres raj., Jumpravas pag., Lielvārdes pils. LT.

1.700

2006

„Kaktiņu ceļš”

Ogres raj., Lielvārdes pils. LT.

1.800

2006

Kopā:

80.183