Siltumapgāde

silt11999.gadā SIA “Brēķu studenti” vienojās ar pilsētas pašvaldību par bijušā Jēkabpils cukurfabrikas mikrorajona dzīvojamo māju apkurināšanu. Tādējādi, tobrīd jau uzņēmumam piederošā katlu māja, tika pārveidota tā, lai malkas vietā varētu kurināt ar skaidām un šķeldu.

Pēc gada saņēmām priekšlikumu apkurināt vēl vienu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu. Tika veikta jaunas katlu mājas izbūve, sākta mikrorajona apkure un siltā ūdens piegāde. Jaunuzbūvētajā katlumājā ir izmantotas modernas tehnoloģijas, kas nodrošina automātisku darba režīmu, bet pārveidotā katlu māja ir daļēji mehanizēta. Katras katlu mājas jauda ir 1 MW. Patlaban uzņēmums kopā apkurina aptuveni 17 360 kvadrātmetru lielas platības.

Šķeldas, ko izmanto apkurei, ražošanai iegādāts Valtra 6400 traktors ar šķeldotāju Farmi CH260 HF-2HM un hidromanipulatoru HK4061.

Sīkāka informācija:

maris-erts

Māris Erts

Siltumapgādes struktūrvienības vadītājs, Galvenais mehāniķis

  • Tel. Nr.: 29180381